Mail.ru yeni stil

Mail.ru yeni istiqamət üzrə dizayn müsabiqəsi elan etmişdir . Bu müsabiqə üçün etdiyimiz dizayn belə olmuşdur.

Mail.ru yeni stilMail.ru yeni stilMail.ru yeni stilMail.ru yeni stilMail.ru yeni stilMail.ru yeni stil